SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF PÆDAGOGISK PRAKSIS I DAGTILBUD OG SKOLE

Om centret

Nationalt Center for PPR-Forskning udvikler viden om hvad der skaber deltagelsesmuligheder og trivsel for børn og unge, og hvilke forhold der er afgørende, når forskellige professionelle og forældre skal samarbejde.

Vi forsker i, hvad der alment set skaber gode udviklingsbetingelser, og hvad der udgør udfordringer og udsatheder i børnenes hverdagsliv i og på tværs af de kontekster, de lever i.

I både dagtilbud og skoleregi efterspørges forebyggende indsatser, som er tæt på praksis. Det forebyggende arbejde må rettes mod de sociale sammenhænge, som børn og unge er en del af med blik for såvel fællesskabets dynamikker som forskellige individuelle behov og forudsætninger.

Centeret vil give et vidensgrundlag for sådanne indsatser i tæt samarbejde med praksis udvikle bud på, hvordan de kan se ud – fra forvaltnings- til børneniveau.  

Læs mere om centeret

Kontakt centerleder