Nationalt Center for PPR-Forskning

Om Centeret


Nationalt Center for PPR-Forskning udvikler viden om hvad der skaber deltagelsesmuligheder og trivsel for børn og unge, og hvilke forhold der er afgørende, når forskellige professionelle og forældre skal samarbejde.

Vi forsker i, hvad der alment set skaber gode udviklingsbetingelser, og hvad der udgør udfordringer og udsatheder i børnenes hverdagsliv i og på tværs af de kontekster, de lever i.

Læs mere om centeret


Kontakt centerleder