Dialogkonferencer om PPR

Siden 2018 er der årligt blevet afholdt dialogkonference om PPR. Dialogkonferencernes formål er at bidrage til mere dialog og samarbejde mellem forskning og praksis og dermed danne baggrund for udvikling af nye forskningstiltag og inspirere til praksisudvikling.

Se oplæg fra konferencerne, der har fundet sted på DPU, Aarhus Universitet.